Saopćenje za javnost povodom održavanja XVIII sjednice Općinskog vijeća općine Velika Kladuša

27.03.2018.

Saopćenje za javnost povodom održavanja XVIII sjednice Općinskog vijeća općine Velika Kladuša

Povodom održavanja XVIII sjednice Općinskog vijeća općine Velika Kladuša, a suočeni sa friziranim i nepotpunim izvještajem sa iste od strane lokalnog javnog radija, OO Demokratska narodna zajednica BiH - Krajiška stranka izdaje slijedeće :

S A O P Ć E NJ E   Z A   J A V N O S T

Jučer, 26.03.2018. godine, održana je redovna sjednica Općinskog vijeća općine Velika Kladuša, na kojoj je Klub vijećnika DNZ BiH – Krajiške stranke, uputio Inicijativu, kao dopunu planiranog dnevnog reda, a koja se odnosila na ukidanje tvz. 'bijelog kruha' izabranim zvaničnicima i savjetnicima općine Velika Kladuša odnosno ukidanje odluke po kojoj navedeni, godinu dana nakon prestanka mandata imaju pravo na plaću. Naime, općina Velika Kladuša je trenutno jedina općina USK-a i jedna od rijetkih u FBiH i BiH uopće u kojoj je još uvijek na snazi ovakva odredba. Kako je trenutno u Organu uprave angažirano ukupno 11 dužnosnika (načelnik, predsjedavajući OV i brojni savjetnici) koji trenutno imaju pravo na tu privilegiju, jasno je da bi to općinski budžet ukupno koštalo preko 500.000KM što je u ovakvoj situaciji nemoralno i sramotno. Još je simptomatičnije da to pravo imaju, pored drugih i Općinski načelnik i njegovih dvoje djece koji su mu tzv. savjetnici za nerad. Upućena Inicijativa, nažalost, nije dobila podršku obzirom da su vijećnici Laburističke stranke bili protiv a tri nezavisna vijećnika su bila suzdržana, dvoje dojučerašnjih DF-ovaca članova vladajuće oligarhije i jedan vijećnik iz grupacije Pokrenimo Kladušu.

Vijećnici DNZ-a su također uputili i pet vijećničkih pitanja koja su se odnosila na: nedopustivu naplatu pregleda u hitnoj medicinskoj pomoći, uređenje infrastrukture u naselju Polje, problem sa psima lutalicama u rejonu Radića mosta, kad se može očekivati početak ljetnog održavanja lokalnih puteva te zašto Udruženje građana, koje okuplja djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju, 'I mi postojimo' nije našlo svoje mjesto u budžetu Općine i zašto nije dobilo sredstva za redovno funkcioniranje dok s druge strane vladajuća garnitura pare troši i dijeli 'šakom i kapom'.

Na kraju, pozivamo RVK da prestane biti sluga vladajućem režimu te da profesionalno i nepristrasno izvještava javnost o svim događajima, pogotovo o ovako značajnoj temi kao što je bila Inicijativa za ukidanje 'bijelog kruha' izabranim dužnosnicima koju su u proceduru pokušali uputiti vijećnici opozicionog DNZ BiH – Krajiške stranke.