Mladi ljudi – resurs i potencijal razvoja Krajine

04.10.2018.

Mladi ljudi – resurs i potencijal razvoja Krajine

Saopćenje za javnost DNZ BiH – Krajiške stranke

„Mladi ljudi – resurs i potencijal razvoja Krajine“

 

DNZ BiH je svjesna da su u svakoj normalnoj i razvijenoj zemlji mladi ljudi motor razvoja i potencijal na kojem grade svoju perspektivu i budućnost. Nažalost dosadašnje vlasti u BiH nisu toga svjesne. Naprotiv, sadašnja vlast je glavni uzročnik toga da danas mladi ljudi bježe glavom bez obzira iz BiH i da preko 90% mladih ljudi danas otvoreno izjavljuje da bi napustili BiH. DNZ BiH – Krajiška stranka svjesna je nesreće koja je neminovna iseljavanjem mladih i obrazovanih ljudi, ali je i svjesna da mladi ljudi ne mogu živjeti od patriotizma i borbenih parola političara i aspiranata na vlast u BiH. Posao i perspektiva porodice su dva osnovna pitanja na koje mladi žele jasan odgovor.

Stoga će se DNZ BiH – Krajiška stranka u svome djelovanju fokusirati na ova dva ključna pitanja mladih ljudi, a prije svega na sistemskim poticajima zapošljavanja i samozapošljavanja mladih ljudi i na raznim oblicima sistemskog poticanja rješavanja stambenog pitanja, odgoja djece i stabilnosti porodica mladih ljudi.

DNZ BiH – Krajiška stranka će činiti sve što je potrebno za uspostavljanje stabilnog odnosa sa onim mladim ljudima koji su već napustili BiH, kako bi oni bili u funkciji razvoja Krajine, jer su oni istinski resurs i potencijal u toj razvojnoj misiji.

 

PRESS SLUŽBA DNZ BiH - KRAJIŠKA STRANKA