Institucionalna briga za socijalno ranjive kategorije građana

01.10.2018.

Institucionalna briga za socijalno ranjive kategorije građana

Saopćenje za javnost DNZ BiH – Krajiške stranke

'Institucionalna briga za socijalno ranjive kategorije građana'

 

 

DNZ BiH – Krajiška stranka smatra poražavajućim da je socijalno stanje BH građana takvo da su, prema zvaničnim podacima, stanovnici BiH u kategoriji najsiromašnijih građana te da je svaki treći stanovnik u BiH, narodnim jezikom kazano - sirotinja. DNZ BiH – Krajiška stranka smatra da su socijalno ranjive kategorije građana savjest svake vlasti, ali isto tako je svjesna da je socijalno stanje u državi direktna posljedica ekonomske razvijenosti i ekonomskog stanja u toj zemlji. Poboljšanje socijalne slike i iskorjenjavanje siromaštva u ovoj zemlji nije moguće bez ekonomskog napretka i radi toga će DNZ BiH – Krajiška stranka ova dva pitanja gledati paralelno, ali bez obzira na to uspostaviti minimum socijalnih standarda koje se može postići racionalizacijom javnog sektora i pravednijim rasporedom tereta ekonomskog siromaštva.

Obavezni minimum besplatnog zdravstvenog osiguranja, briga o starijim i nemoćnima, dostojanstvo penzionera, briga o odgoju i školovanju djece i dr., samo su neka pitanja koja DNZ BiH – Krajiška stranka smatra da moraju biti predmet sistemskog regulisanja i sistemske brige vlasti.

 

PRESS SLUŽBA DNZ BiH - KRAJIŠKA STRANKA