Dijaspora – resurs i oslonac u razvoju i napretku Krajine

05.10.2018.

Dijaspora – resurs i oslonac u razvoju i napretku Krajine

Saopćenje za javnost DNZ BiH – Krajiške stranke

'Dijaspora – resurs i oslonac u razvoju i napretku Krajine'

 

Svjesni činjenice da gotovo svaki treći stanovnik Krajine danas boravi u dijaspori, svjesni pozitivnih i negativnih strana takvoga stanja – DNZ BiH – Krajiška stranka smatra da je neophodno uspostaviti sistem po kojem će se ova kategorija naših građana više vezati za Krajinu i staviti u funkciju njegovog razvoja i napretka. Posebno se to odnosi na sve veći broj poznatih stručnjaka, naučnika, poduzetnika, političara i potencijalnih investitora, koje još uvijek vežu emocije za svoj kraj i svoje sugrađane. Do sada je vlast bila gluha i slijepa na tu šansu za razvoj i mi to želimo promijeniti. Jasno nam je da bez izgradnje povoljnijeg ambijenta za investiranje, većeg interesa i podrške vlasti i bez snažnije programske promocije, resursi u dijaspori će se zadržavati na emocijama i ništa više od toga.

Stoga DNZ BiH – Krajiška stranka u našoj dijaspori vidi resurs i partnera za ulaganje u razvoj i napredak Krajine i u svome djelovanju će posebnu pažnju posvetiti stvaranju uslova da se ovaj resurs stavi u funkciju i da krajiška dijaspora bude partner u razvoju i naš promotor u svijetu.

 

PRESS SLUŽBA DNZ BiH - KRAJIŠKA STRANKA