Glavni odbor DNZ BiH

Glavni odbor DNZ BiH

Rifat Dolić, član

Datum rođenja
28.11.1961. godine

Mjesto rođenja
Donja Vidovska, općina Velika Kladuša

Stručna sprema
VSS – diplomirani ekonomista

Bračno stanje
Oženjen, otac dvoje djece

E-mail adresa
rifat.dolic@parlament.ba

 

 

 


Elmer Žutić, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa
 

Muhamed Škrgić, član

Datum rođenja
08.06.1946. godine

Mjesto rođenja
Pećigrad, Cazin

Stručna sprema
Doktor društveno-humanističkih nauka

Bračno stanje
Oženjen, otac troje djece

E-mail adresa
skrle_03@bih.net.ba

 


Predrag Sekulović, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa
 

Šejla Muratović, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa
 


Admil Mulalić, predsjednik

Datum rođenja
09.07.1965. godine

Mjesto rođenja
Crvarevac, Velika Kladuša

Stručna sprema
VŠS

Bračno stanje
Oženjen, otac troje djece

E-mail adresa
admilm@yahoo.com

Kenan Keserović, član

Datum rođenja
27.01.1981. godine

Mjesto rođenja
Karlovac, Republika Hrvatska

Stručna sprema
Diplomirani ekonomista

Bračno stanje
Oženjen

E-mail adresa
kenan.kum@gmail.com


Senad Ponjević, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa

Braco Kordić, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa


Husein Hadžić, član

Datum rođenja
20.01.1959. godine

Mjesto rođenja
Čaglica, Velika Kladuša

Stručna sprema
Diplomirani inžinjer građevine

Bračno stanje
Oženjen, otac jednog djeteta

E-mail adresa

Alija Beširević, član

Datum rođenja
01.01.1949. godine

Mjesto rođenja
Begove Kafane, Cazin

Stručna sprema
SSS-privatni poduzetnik

Bračno stanje
Oženjen, otac dvoje djece

E-mail adresa

 


Sejfo Mustafić, član

Datum rođenja
03.01.1949. godine

Mjesto rođenja
Čaglica, Velika Kladuša

Stručna sprema
VŠS-Pedagoška akademija

Bračno stanje
Oženjen, otac dvoje djece

E-mail adresa

Dinko Ljubijankić, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa

 


Zumret Brkić, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa

Nermin Purić, član

Datum rođenja
15.05.1981. godine

Mjesto rođenja
Ljubljana, R Slovenija

Stručna sprema
Magistar ekonomije

Bračno stanje
Oženjen, otac dvoje djece

E-mail adresa
nermin.puric@parlament.ba


Jasmin Elezović, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa

Denis Družanović, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa
 


Azra Kudić - Keserović, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa

Melisa Džafić, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa
 


Mevludin Kendić, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa

Osman Zulić, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa
 


Ibrahim Nizandžić, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa

Mlađen Đenadija, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa
 


Šerif Hušidić, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa

 

 


 


 

 

Marinko Mrđa, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa
 


 

Milan Šerbula, potpredsjednik

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa
 


Enis Kantarević, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa

Mirsad Alibegić, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa
 


Ibro Đana, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa

Enver Keranović, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa
 


Salko Saračević, član

Datum rođenja
 

Mjesto rođenja
 

Stručna sprema
 

Bračno stanje
 

E-mail adresa