DEKLERACIJA o krajiškom pomirenju


Suočeni sa tragičnim i teškim posljedicama međumuslimanskog – međubošnjačkog sukoba u Cazinskoj krajini u našoj bliskoj prošlosti, koje su i 18 godina od tog tragičnog vremena prisutne i vidljive u svim sferama života i imaju veliki uticaj na odnose među građanima i na budućnost Krajine i BiH, a u namjeri da se potaknu i ubrzaju procesi normalizacije, krajiškog i općeg pomirenja, gradnje međusobnog povjerenja i zajedničkog života u Cazinskoj krajini i na cijelom prostoru BiH, delegati Drugog Kongresa DNZ BiH, na zasjedanju održanom 14.12.2013.godine u Bihaću donose slijedeću:

 

D     E     K     L     A     R     A     C     I     J     U

o Krajiškom  i općem pomirenju i povjerenju

 

I

Međumuslimanski – međubošnjački sukob u Cazinskoj krajini iz naše bliske prošlosti ostavio je teške i tragične posljedice po građane u Krajini i šire, koje imaju velikog uticaja na odnose među građanima, na gradnju zajedničkog života i na ukupnu perspektivu i budućnost Krajine i krajišnika.

 

II

DNZ BiH stoji na stanovištu da su dosadašnji procesi normalizacije, Krajiškog pomirenja i gradnje međusobnog povjerenja bili u većem dijelu spontanog karaktera, pa je za njihovo ubrzavanje i poticanje neophodna šira misija, podrška i direktno učešće svih meritornih institucija, građana i sredstava informisanja, koji će svojim svakodnevnim i programskim aktivnostima i jačanjem dijaloga među institucijama i građanima kontinuirano doprinositi realizaciji ovog civilizacijskog čina.

 

III

DNZ BiH, u cilju ubrzavanja, poticanja i jačanja misije Krajiškog i općeg pomirenja i gradnje međusobnog povjerenja u Krajini i na cijelom prostoru BiH, poziva sve političke subjekte, institucije vlasti, Vjerske zajednice, Udruge proistekle iz proteklog rata, nevladine organizacije, medije i sve građane ponaosob da u granicama svojih nadležnosti i uticaja, daju doprinos i podršku procesima normalizacije, pomirenja i gradnji međusobnog povjerenja, te promociji dijaloga i osuđivanju svakog oblika širenja mržnje i netrpeljivosti među ljudima i građanima u Krajini i BiH.

 

IV

DNZ BiH izražava iskreno žaljenje i saučestvuje sa svakom porodicom žrtve međumuslimanskog i svakog drugog sukoba u BiH iz naše bliske prošlosti, i u svrhu unapređivanja procesa normalizacije, Krajiškog i općeg pomirenja i povjerenja u Krajini i na cijelom prostoru BiH insistira na potpunom i nepristrasnom utvrđivanju istine o svim ratnim zločinima počinjenim u prošlosti, kažnjavanju svih zločinaca i pravičnom tretmanu svih žrtava masovnih kršenja ljudskih prava.

 

V

DNZ BiH obavezuje članove rukovodstva i organa stranke, predstavnike DNZ BiH u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti i članove stranke, da u svome radu i političkom djelovanju, svim raspoloživim kapacitetima doprinose procesima Krajiškog i općeg pomirenja i gradnje međusobnog povjerenja, da pronose i promovišu dijalog i toleranciju kao demokratske principe međusobnog komuniciranja i da potpuno isključe svaki oblik jezika mržnje u svome komuniciranju sa građanima i javnosti.

 

U Bihaću, 14.12.2013.godine

Predsjedavajući Radnog predsjedništva

Drugog Kongresa DNZ BiH

Husein Hadžić