Živko Budimir, predsjednik Federacije BiH u posjeti uredu DNZ-a